Cmentarz Parafii Katedralnej św. Mikołaja w Bielsku-Białej

PROLONGATA MIEJSC GROBOWYCH
Przygotowanie i wysyłka - na posiadane dane adresowe - korespondencji dotyczącej zaległości w opłatach za miejsce 10 zł
Prolongata miejsca dziecięcego na 15 lat 300 zł
Prolongata miejsca dorosłego na 10 lat 400 zł
Prolongata miejsca dorosłego podwójnego na 10 lat 800 zł
Prolongata miejsca dorosłego na 20 lat 700 zł
Prolongata miejsca dorosłego podwójnego na 20 lat 1400 zł
Prolongata użytkowania gruntu pod grobowiec-grób murowany jednomiejscowy (uśredniona szerokość jednego miejsca grzebalnego) na 50 lat 1000 zł
Prolongata użytkowania gruntu pod grobowiec-grób murowany dwumiejscowy (uśredniona szerokość od dwóch miejsc grzebalnych wzwyż) na 50 lat 1900 zł
POCHÓWEK
Pochówek urny do grobu ziemnego 520 zł
Pochówek trumny do grobu ziemnego (dotyczy trumny standardowej) 1260 zł
Pochówek urny lub trumny do grobowca 520 zł